fiscale optimalisatie

Nederlands
Voor de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 kan de (kmo)-werkgever een vrijstelling van sociale bijdragen voor onbepaalde duur genieten.

Levenslange vrijstelling patronale RSZ op groepsniveau?

04-10-2016

De taxshift-wet van 26 december 2015 bevat, zoals bekend, verschillende maatregelen waarmee de regering een verlaging van de lasten op arbeid wil realiseren. In het licht hiervan werden vanaf 1 januari 2016 de bestaande doelgroepverminderingen voor de eerste aanwervingen versterkt en uitgebreid.

Lees meer