Modeldocumenten balans- en liquiditeitstest

U hebt ongetwijfeld te maken met de balans- en liquiditeitstest bij de opmaak van de balansen 2019. 
 
Deze testen zijn niet altijd eenvoudig :

 • Soms zijn er specifieke punten waarmee rekening dient gehouden zoals herwaarderingsmeerwaarden, belastinglatenties op belastingvrije reserves, geactiveerde kosten.
 • Soms is de rendabiliteit beperkt en verhoogt daardoor het risico op een inbreuk op voormelde testen.
 • Soms bestaan er verdoken uitkeringen waarvoor deze testen ook best worden toegepast (bvb hoge bestuursvergoedingen, huur, rentes op RC).
 • Ook is de cijfermatige uitwerking niet steeds evident.

 
Als beroepsbeoefenaar verwacht uw klant dat u hem vrijwaart van persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s.  Wij kunnen u hierin bijstaan middels :

 • Overleg inzake de risicograad van de uitkering.  Wij beschouwen navolgende uitkeringen als uitkeringen met een verhoogd risicoprofiel : 
  • Belangrijke ‘uitkeringen’ in bedrag (indicatief > 10% van het eigen vermogen)
  • Uitkeringen met een verhoogd risicoprofiel zoals kapitaalverminderingen, financial assistance,  inkoop eigen aandelen, enz.
 • Bijstand bij de rapportering (notulen en verslaggeving. Wij hebben twee vormen van rapportering uitgewerkt :
  • de rapportering voor uitkeringen met laag risicoprofiel
  • de rapportering voor uitkeringen met een verhoogd risicoprofiel. 

 
Wij hebben ons inziens goede modellen uitgewerkt inzake notulen van de algemene vergadering annex verslaggeving van het bestuursorgaan (met excelsheets verwerkt in een document in word-formaat). Deze notulen en verslaggeving kunnen ingevuld worden op basis van de exhaustieve 12 punten lijst opgenomen in bijlage.  

U kan op basis hiervan de modellen zelf invullen doch wij raden u aan, in functie van een goed begrip en de juiste toepassing en invulling, de eerste één of twee gevallen, met onze bijstand in te vullen.

Onze modellen zijn raadpleegbaar via onderstaande link en onze website.

 

Download documenten

 

Het Certam-team staat graag ter beschikking voor verdere toelichting en of bespreking.