Een audit heeft wel degelijk zin

Met deze video willen we het belang van een deskundige audit onderstrepen.