Certam erkend als deskundige voor de controle op de overdrachtprijs van apotheken

Bij de overdracht van een apotheek dient de wettelijk bepaalde prijszetting te worden gecontroleerd door een door de overheid erkende deskundige die hieromtrent een verslag dient op te maken.

Certam bedrijfsrevisoren is ingevolge ministerieel besluit d.d. 14 juli 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2015, erkend  als deskundige voor deze  controle op de overdrachtprijs van apotheken en dit voor een periode van 5 jaar.

Lees meer over de overdrachtswaarde van apotheken ›