Nieuws

Moore Belgium versterkt verankering in West-Vlaanderen fors met integratie Certam Bedrijfsrevisoren

16-12-2021

Moore vult een blinde vlek op de West-Vlaamse kaart door het samengaan met Certam Bedrijfsrevisoren. Moore Belgium krijgt er zo maar liefst 4 nieuwe kantoren in Vlaanderen en een 40-tal experten in bedrijfsadvies bij. Na de eerdere integratie van Flamand in Knokke en Mint Europe in Kortrijk betekent de komst van het Wevelgemse Certam een versterking van...

Lees meer

Modeldocumenten balans- en liquiditeitstest

06-04-2020

U hebt ongetwijfeld te maken met de balans- en liquiditeitstest bij de opmaak van de balansen 2019. 
 
Deze testen zijn niet altijd eenvoudig :

  • Soms zijn er specifieke punten waarmee rekening dient gehouden zoals herwaarderingsmeerwaarden, belastinglatenties op belastingvrije...

Lees meer

Uitnodiging seminarie: Hoe bereid ik mijn BV(BA) voor op 2020?

06-11-2019

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. In het zog van het nieuwe WVV werd zowel het Wetboek van Inkomstenbelasting als de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast.
 
Tijdens dit seminarie staan we uitgebreid stil bij de fiscale implicaties van het nieuwe WVV. We gaan na hoe er...

Lees meer

De hernieuwde innovatieaftrek: opportuniteiten voor de Belgische KMO

06-11-2019

Sinds jaar en dag poogt de Belgische wetgever (grote) ondernemingen ervan te overtuigen om zich in België te vestigen door in te zetten op een fiscaal gunstige behandeling van inkomsten uit innovatie. Eén van deze maatregelen was historisch de Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten die van toepassing was vanaf aanslagjaar 2008. De aftrek voor octrooi-...

Lees meer

Waardering vruchtgebruik: Fiscus gooit methode Ruysseveldt definitief overboord – wat nu?

12-03-2018
De voorbije weken is er heel wat inkt gevloeid over de jongste omwenteling inzake de waardering van vruchtgebruik. Verschillende media meldden dat vruchtgebruikstructuren voortaan strenger zouden worden beoordeeld. Ook vruchtgebruiken die in het verleden werden gevestigd, zouden in de vuurlinie terecht kunnen komen. Betekent dit het einde van het recht...

Lees meer

Verhuur van onroerend goed anno 2018: met of zonder BTW?

31-01-2018

In het zomerakkoord werd een veelbesproken optioneel btw-systeem voorzien met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Hierbij zou de verhuurder de mogelijkheid krijgen om btw aan te rekenen op de verhuur van onroerende goederen wanneer de huurder het pand hoofdzakelijk voor btw-activiteiten zou gebruiken. Dit systeem zou dan onmiddellijk...

Lees meer

Actiepunten naar aanleiding van het zomerakkoord

17-11-2017

Over het zomerakkoord hebt u ongetwijfeld al veel gehoord. Nu de eerste ontwerpteksten beschikbaar zijn, geven wij u graag 4 concrete tips mee, naar aanleiding van enkele geplande wijzigingen in de vennootschapsbelasting.

Lees meer