Advies

Bij meerdere boekhoud- en accountantskantoren gaan wij periodiek op bezoek (iedere één, twee, drie maand gedurende twee tot vier uur) om creatief mee te denken in het zoeken naar fiscale optimalisaties, strategieën en vraagstukken bij hun klanten.

Wij komen veel tussen als bemiddelaar in conflictsituaties (echtscheidingen, twisten tussen vennoten, opvolgingskwesties, ...). Wij hebben in deze een procedure uitgewerkt die snel, efficiënt en kostenbesparend werkt en waarmee veelal gerechtelijke procedures worden vermelden.

Wij geven advies over fiscaal interessante technieken die een niet onbelangrijke besparing kunnen genereren, een besparing die ten goede komt aan beide partijen.  

Wij kunnen u bijstaan inzake :

  • Advies inzake haalbaarheid WCO procedure;
  • Bijstand in opmaak aanvraag WCO bescherming;
  • Financiële begeleiding bij opmaak herstelplan (bvb bepalen van realistische uitgangspunten tot bekomen vereiste meerderheden) en opvolgen financiële situatie tijdens WCO procedure.

Wij begeleiden u bij de verkoop van uw onderneming, en staan u bij met deskundig advies terzake.

Een waardering van een onderneming gebeurt in het kader van een verkoop, een familiale regeling, een overlijden of een uitverkoop van een vennoot.

Bij de overdracht van een apotheek dient de wettelijk bepaalde prijszetting te worden gecontroleerd door een door de overheid erkende deskundige die hieromtrent een verslag dient op te maken.

Certam bedrijfsrevisoren is ingevolge ministerieel besluit d.d. 14 juli 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2015, erkend  als deskundige voor deze  controle op de overdrachtprijs van apotheken en dit voor een periode van 5 jaar. 

  • Fiscaal advies vennootschaps- en personenbelasting
  • Fiscaal advies BTW
  • Fiscaal advies successierechten