Over Certam bedrijfsrevisoren

Wij zijn een bedrijfsrevisorenkantoor gespecialiseerd enerzijds in het uitoefenen van het wettelijk mandaat als commissaris van middelgrote ondernemingen alsook van éénmalige wettelijke opdrachten (zoals o.m. fusies en splitsingen) en anderzijds het verstrekken van adviesopdrachten.

Wij staan daarnaast ook accountants, boekhouders, advocaten en notarissen bij, in een “no-nonsense” en collegiale stijl, in het leveren van toegevoegde waarde aan hun klanten.

Vanuit onze ervaring en knowhow inzake fiscale, juridische en financiële materies, willen wij als partner graag meehelpen aan de continuïteit en groei van onze klanten.