Nieuws

Waardering vruchtgebruik: Fiscus gooit methode Ruysseveldt definitief overboord – wat nu?

12-03-2018
De voorbije weken is er heel wat inkt gevloeid over de jongste omwenteling inzake de waardering van vruchtgebruik. Verschillende media meldden dat vruchtgebruikstructuren voortaan strenger zouden worden beoordeeld. Ook vruchtgebruiken die in het verleden werden gevestigd, zouden in de vuurlinie terecht kunnen komen. Betekent dit het einde van het recht...

Lees meer

Verhuur van onroerend goed anno 2018: met of zonder BTW?

31-01-2018

In het zomerakkoord werd een veelbesproken optioneel btw-systeem voorzien met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Hierbij zou de verhuurder de mogelijkheid krijgen om btw aan te rekenen op de verhuur van onroerende goederen wanneer de huurder het pand hoofdzakelijk voor btw-activiteiten zou gebruiken. Dit systeem zou dan onmiddellijk...

Lees meer

Actiepunten naar aanleiding van het zomerakkoord

17-11-2017

Over het zomerakkoord hebt u ongetwijfeld al veel gehoord. Nu de eerste ontwerpteksten beschikbaar zijn, geven wij u graag 4 concrete tips mee, naar aanleiding van enkele geplande wijzigingen in de vennootschapsbelasting.

Lees meer

Voor de aanwerving van een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 kan de (kmo)-werkgever een vrijstelling van sociale bijdragen voor onbepaalde duur genieten.

Levenslange vrijstelling patronale RSZ op groepsniveau?

04-10-2016

De taxshift-wet van 26 december 2015 bevat, zoals bekend, verschillende maatregelen waarmee de regering een verlaging van de lasten op arbeid wil realiseren. In het licht hiervan werden vanaf 1 januari 2016 de bestaande doelgroepverminderingen voor de eerste aanwervingen versterkt en uitgebreid.

Lees meer

Wij zijn verhuisd

11-04-2016

Wij verwelkomen u graag vanaf heden in onze nieuwe kantoren, gelegen te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem.

Grote of kleine vennootschap?

Wanneer is een vennootschap voortaan groot?

10-03-2016

De definitie “kleine vennootschap” werd vanaf 2016 gewijzigd, waardoor heel wat meer vennootschappen voortaan klein zullen zijn. De gewijzigde definitie heeft ook fiscale gevolgen, gezien bepaalde fiscale voordelen voorbehouden zijn aan kleine vennootschappen.

Lees meer

Sterke daling fiscaal break-even punt

Sterke daling van het fiscaal break-even punt van een vennootschap

09-11-2015

Los van andere redenen is een vennootschap fiscaal terug een stuk interessanter geworden middels het thans permanent systeem van de liquidatiereserve. Ook het vanaf 1 juli 2015 ingevoerde systeem van de tax shelter voor startende ondernemingen dat een aftrek in de personenbelasting toelaat wanneer wordt ingeschreven op nieuwe aandelen van startende...

Lees meer